Projecten en programma’s van internationale ontwikkelingssamenwerking
  • Het formuleren (ontwerpen) van projecten en geïntegreerde programma’s in het kader van internationale ontwikkelingssamenwerking
  • Systeem gebaseerde context analyse, interventie strategieën, ‘Theories of Change’, ‘Outcome Mapping’, enz.
  • Organisatorische evaluatie en capaciteitsanalyse van partnerorganisaties voor de implementatie van projecten / programma’s
  • De aansturing en het management van projecten / programma’s
  • Strategie, ‘governance’ systemen en programmamanagement op sectorniveau (o.a. in de volgende sectoren: onderwijs, landbouw, gezondheid, economie, justitie, financiën en openbaar ambt)
  • Geïntegreerde ontwikkelingsprogramma’s en/of interventiestrategieën (op nationaal / provinciaal / lokaal niveau of binnen een sectorale aanpak) met aandacht voor synergie tussen hervorming publieke sector, armoedebestrijding,
    economische ontwikkeling en stimuleren van de private sector 
  • Stimuleren (inclusief) ondernemerschap; met aandacht voor ontwikkeling van KMO’s / micro ondernemingen en meer specifiek sociale / inclusieve ondernemingen
  • Tussentijdse en finale evaluaties van projecten en programma’s