Overige opdrachten bilaterale ontwikkelingssamenwerking

Formulering van een nieuw programma decentralisatie en behoorlijk bestuur in Mali, in opdracht van Lux-Development, het agentschap voor bilaterale ontwikkelingssamenwerking van het Groothertogdom Luxemburg. (Oktober 2015 – Januari 2016)

De opdracht omvatte: een documentstudie, een analyse van de context, een bevraging van belanghebbenden, het in interactie uitwerken van een interventiestrategie en het redigeren van een technisch en financieel dossier voor het « Programme de Décentralisation et de Bonne Gouvernance » in Zuid-Mali (regio’s Ségou en Sikasso); in samenhang met de formulering van twee andere programma’s (‘Rurale Ontwikkeling’ en ‘Beroepsopleiding’) van Lux-Development in dezelfde interventiezone.

Evaluatie van het “Social Enterprise Fund” (SEF), beheerd door het Industrial Development Corporation (IDC), een instelling van de Zuid-Afrikaanse overheid belast met ontwikkelingsfinanciering. (Evaluatie in opdracht van het Departement Vlaanderen Internationaal; augustus – september 2015)

Deze opdracht betreft een tussentijdse evaluatie van het door Vlaanderen gefinancierde programma “Support for the Expansion of the IDC Social Enterprise Fund (SEF)”. Deze opdracht omvat het uitwerken van aanbevelingen en toekomstscenario’s voor (eventuele) voortzetting van de Vlaamse ondersteuning aan het SEF en dus aan de succesvolle ontwikkeling van sociale ondernemingen in Zuid Afrika; voornamelijk in de provincies KwaZulu Natal, Free State en Limpopo.

Methodologische backstopping van het “National Academy of Governance – NAoG” in Mongolië voor de NAFF studie (“New Assignments of Functions & Finances”) - in opdracht van het “Governance & Decentralisation Program” gefinancierd door SDC – Swiss Development Cooperation. (september 2012 tot december 2013)

Met een team van 2 internationale deskundigen, als onderdeel van een breder programma ter ondersteuning van behoorlijk bestuur en decentralisatie in Mongolië in samenwerking met het ‘Cabinet Secretariat of the Government of Mongolia’ heeft Stoop Consulting methodologische ondersteuning voor de NAFF opdracht verleend aan het NAoG.

De NAFF studie betreft het analyseren van de respectieve kerntaken en rolverdeling tussen centrale, provinciale en lokale overheden en tussen ministeriële departementen in Mongolië; evenals het adviseren omtrent een nieuwe rolverdeling en bijbehorende budgetverdeling en synergie.

Deze opdracht omvatte : 

  • initiële situatiestudie (inception);
  • ontwikkeling NAFF methodologie en tools;
  • kwaliteitsbeheer voor NAFF analyses door het NAoG team;
  • coaching en ondersteuning bij de realisatie van de evaluatie van dienstverlening en allocatie van overheidsfuncties en financiering in relatie tot de MDG’s 4 en 5 (gezondheid van kind en moeder), tot gezondheidseducatie en preventie en tot HRM in de gezondheidssector;
  • redactie van de diverse NAFF rapporten
  • documentaties van leerpunten en resultaten van “NAFF Phase I”.

Binnen deze opdracht realiseerden wij 8 missies naar Mongolië en verzorgden wij continue backstopping via email en Skype.

Externe audit van de jaarrapporteringen 2011, 2010 en 2009 door VVSG (en van het bijbehorende systeem van prestatieverantwoording) in het kader van de Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Overheid (VAIS, het Vlaams Agentschap Internationale Samenwerking) en de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten)met betrekking tot begeleiding en opleiding ter ondersteuning van de gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking; VVSG. (juni-juli 2012, april 2011 en juli-augustus 2010)

Evaluatie van het project “Go North” van Unizo International (Project gericht op capaciteitsversterking bij KMO’s in Zuidelijk Afrika en op promotie van export vanuit Zuid Afrika, Mozambique en Malawi) – in opdracht van VAIS, het Vlaams Agentschap Internationale Samenwerking. (4 consultants; januari – februari 2010).

Deze evaluatie betrof een project uitgevoerd door UNIZO Internationaal en zijn nationale partnerorganisaties met het oog op capaciteitsversterking van KMO’s in Zuid Afrika, Mozambique en Malawi en met het oog op het bevorderen van hun capaciteit om the exporteren naar het Noorden. Patrick Stoop was de teamleider van deze evaluatie. De bevraging gebeurde voornamelijk via email en telefoon, met een aantal terreinbezoeken in Malawi.

end faq