Organisatieontwikkeling, verandermanagement, capaciteitsversterking en institutionele ontwikkeling
 • Institutionele visies en ontwerp / begeleiding institutionele ontwikkeling
 • Formulering van de visie en missie / het charter van de organisatie
 • Institutionele begeleiding en organisatieadvies vanuit een systeemanalyse en totaalperspectief
 • Geïntegreerde verbetering van efficiëntie, kwaliteit dienstverlening, klant- en resultaatgerichtheid en doeltreffendheid
 • Gerichte advisering (specifieke) organisatieproblemen
 • Ontwerpen / optimaliseren van organisatiestructuren
 • Analyse personeelsbehoeften, competentieontwikkeling en HRM (Human Resources Management & Development)
 • Capaciteitsontwikkeling op individueel, organisatorisch en institutioneel niveau: capaciteitsevaluatie, behoefteanalyse en ontwikkeling van strategieën en plannen voor capaciteitsversterking en professionele ontwikkeling
 • Organisatorische begeleiding ontwikkeling / implementatie van ICT / e-Gov systemen
 • Begeleiding / coaching van verbeterprocessen en/of veranderingsmanagement
 • Leiderschapsontwikkeling