Internationale opdrachten voor NGOs en overige internationale opdrachten

Methodologische ondersteuning en kwaliteitsbewaking voor de tussentijdse evaluatie van het programma “UniversiTIC 2.0” van VLIR in RDC en Burundi (Januari - April 2016)

Deze evaluatie in opdracht van de VLIR (Vlaamse interuniversitaire ontwikkelings-samenwerking) werd uitgevoerd door Joris Elegeert – Small Change. De rol van Stoop Consulting bleef beperkt tot methodologische begeleiding van de opzet van de evaluatie en kwaliteitsbewaking op de conclusies en rapportering.

Finale evaluatie van het “Universal Access to Female Condom (UAFC) joint programme” in opdracht van Oxfam Novib (april – november 2011)

Als lid van een evaluatieteam van partneroganisatie ACE Europe, fungeerde Patrick Stoop als adviseur / expert “governance” en “partnerschappen" (geen terreinwerk) ter ondersteuning van de finale evaluatie van het “Universal Access to Female Condom (UAFC) joint programme” (met landenprogramma’s in Nigeria en Kameroen). Het betreft hier de evaluatie van een project van Oxfam Novib in partnerschap met i+ solutions, Rutgers WPF en het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Formulering van een programma ter ondersteuning van ondernemerschap in Zuid Afrika en Malawi, inclusief haalbaarheidsstudie Mozambique; UNIZO Internationaal; oktober 2010 – april 2011.

Haalbaarheidsstudie voor en formulering van een nieuw door Vlaanderen – VAIS gefinancierd programma (juli 2011 – juni 2014) ter ondersteuning van Ondernemerschap in Zuid Afrika (KwaZulu Natal, Limpopo and Freestate) en Malawi - inclusief haalbaarheidsstudie in Mozambique.

De opdracht omvatte:

  • Identificatie van uitdagingen en potentiële hefbomen voor ontluikend ondernemerschap en KMO’s in Zuid Afrika, Mozambique en Malawi en globale haalbaarheidsstudie voor een ondersteuningsprogramma in deze 3 landen. 
  • Identificatie van lokale partnerorganisaties en ontwerp van een programma (doelstellingen en partnerschappen) in Zuid Afrika en Malawi. 
  • Ondersteuning aan UNIZO voor het uitwerken van een conceptnota en vervolgens een programmadocument voor het programma EPSE-SAM : “Empowering Partnerships in Support of Entrepreneurship in South Africa and Malawi”.

Evaluatie van 11 VVOB ontwikkelingsprogramma’s in de sector onderwijs en beroepsopleing (TVET) in 9 partnerlanden (Rwanda, RD Congo, Kenia, Rwanda, Zambia, Zimbabwe, Ecuador, Suriname, Cambodja en Vietnam); bijkomende eindevaluatie van 3 onderwijsprojecten in Cambodia. Opdracht voor VVOB. (15 experten; oktober 2009 – mei 2010)

Deze opdracht betrof de tussentijdse evaluatie van de eerste 3 jaar van de ontwikkelings­programma’s 2008-2013 voor 11 programma’s in 9 landen.

Patrick Stoop functioneerde hierbij als teamleider voor een team bestaande uit 6 internationale en 9 nationale experten. Hij realiseerde zelf de evaluatie van 4 programma’s en 3 projecten in Suriname, Cambodia en Rwanda en had een sleutelrol in de
ontwikkeling van de evaluatiemethodologie, de kwaliteitscontrole op de landenrapporten en de geïntegreerde rapportering.

Begeleiding / facilitering ontwikkeling van een langer termijn ontwikkelingsplan (socio-economische ontwikkelingsstrategie op midden en lange termijn) voor het Eiland Bonaire. (1997-1998)

 

end faq