Opdrachten multilaterale ontwikkelingssamenwerking

Faciliteren van een workshop voor Rekenhof in Marokko, in opdracht van de OECD (Februari 2016)

In samenwerking met een team van de OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), verzorgen van een workshop voor de verantwoordelijken het Rekenhof in Marokko (la Cour des Comptes du Maroc et les Cours Régionaux des Comptes) omtrent de uitdagingen van de regionalisatie en veranderingsprocessen en veranderingsmanagement; inclusief ‘theories of change’ en ‘veranderpad’. Eveneens advisering aan de OECD omtrent pistes voor verdere capaciteitsversterking van het Rekenhof.

Teamleider (en expert publieke financiën) voor de 2e fase van de “National Diagnostic Assessment” en voor de ontwikkeling van een draft “National Strategy for Institutional Strengthening of the Government of Timor-Leste”. Opdracht voor het ‘State Secretariat for Institutional Strengthening’ (SEFI) – Regering van Timor-Leste; via de UNDP in Timor-Leste; April - Juni 2015

In samenwerking met de interne projectleider / leidinggevende adviseur van SEFI en met het UNDP team in Timor-Leste.

 • Overkoepelende advisering en technische ondersteuning voor de verdere realisatie (roll-out) van de evaluatie van institutionele en organisatorische performantie en capaciteit (1st stage National Diagnostic Assessment), met zelf-evaluatie door ministeries en overheidsorganisaties en feedback door externe belanghebbenden voor 3 instellingen (Ministry of Agriculture and Fisheries, Secretariat of State for Vocational Training and Employment Policy, Ministry of Commerce and Industry). Dit omvatte: actualisering van de methodologie en de formats voor rapportering; training (ToT) voor de facilitering- en rapportering-teams voor de zelf-evaluaties door ministeries en verheidsorganisaties; facilitering en rapportering van feedbacksessies per instelling met de betrokken externe belanghebbenden; …
 • Voortbouwend op de resultaten van de 1e fase van de “National Diagnostic”, de opmerkingen en suggesties van de deelnemers van thematische werkgroepen, samenwerking met sleutel overheidsorganisaties, enz., ontwikkeling van: (a) een ontwerp “Policy for Institutional Strengthening” voor het overheidsapparaat van Timor-Leste; (b) een eerste ontwerp van een vijfjaren strategie, “National Strategy for Institutional Strengthening for the Government of Timor-Leste”; met een implementatie-pad voor 2015-2020 en verder uitgewerkte voorstellen voor institutionele en organisatorische ontwikkeling als initiële componenten voor een concreet 5 jaren implementatie en actieplan. In samenhang met het ontwerp beleid en strategie, uitwerken van eerste bijdragen (een concept nota en een budget) voor het ontwerp (de formulering) van een 5 jaren programma document (2015-2020) voor ondersteuning aan de institutionele versterking van de publieke sector van Timor-Leste, voor toekomstige samenwerking tussen de UNDP en de Regering van Timor-Leste.
 • Technische ondersteuning en leiding voor de ontwikkeling op hoofdlijnen, discussie en documentatie van aanpak, strategieën, concepten en basis methodologieën voor: (A) de '2nd stage National Diagnostic Assessment' voor een evaluatie van human resources in samenhang met een evaluatie van de dienstverlening en van de bedrijfsprocessen van een overheidsorganisatie; (B) geïntegreerde professionele ontwikkeling (“embedded pathways of professional development”) voor 6 generieke sleutel rollen die specifiek van belang zijn voor de institutionele ontwikkeling in Timor-Leste : (1) lijnmanagers, (2) specialisten planning-budgettering-controlling, (3) HR specialisten, (4) specialisten institutionele versterking en organisatorische ontwikkeling, (5) project managers, (6) auditors; (C) een verbeterd HR systeem voor hoog gekwalificeerd nationaal personeel in management of specialisten functies; (D) een additionele “cross-cutting National Diagnostic Assessment of the assignment of government functions and of the appropriateness of government structures”.
 • Verder zetten van de consultatie / discussie betreffende de bevindingen en aanbevelingen van de National Diagnostic Assessment met betrekking tot diverse aspecten van publieke financiën (geïntegreerde cyclus van beleid, planning, budgettering en beheerscontrole; met inbegrip van scenario’s om strategische resultaatsplanning en performantie-management te koppelen binnen een geïntegreerde budgetcyclus.

Ontwikkelen van de methodologie en ondersteuning van de realisatie van de 1ste fase van de “National Diagnostic Assessment for Institutional Strengthening of the Government of Timor-Leste”. Opdracht, als teamleider en expert publieke financiën, voor het ‘State Secretariat for Institutional Strengthening’ (SEFI) – Regering van Timor-Leste; via de UNDP in Timor-Leste. (september - december 2014)

Ontwikkeling van de methodologie voor de “National Diagnostic Assessment for Institutional Strengthening” : (a) methodologie en tools voor institutionele en organisatorische zelf-evaluatie door ministeries en overheidsorganisaties en voor feedback door externe belanghebbenden; (b) methodologie voor een transversale evaluatie van generieke systemen die van toepassing zijn op alle ministeries. 

 • Training van het ‘National Diagnostic Team’ belast met het faciliteren en begeleiden van institutionele en organisatorische zelf-evaluaties door ministeries en overheidsorganisaties.
 • Realiseren van een transversale evaluatie van generieke systemen (financieel en budgettair beheer, HRM, overheidsopdrachten, ITC en e-government, activabeheer en logistieke ondersteuning, enz.). van toepassing doorheen de overheidssector van Timor-Leste. 
 • Coaching en begeleiding van de analyse en verwerking van de resultaten van de institutionele en organisatorische zelf-evaluaties, faciliteren van een gestructureerde feedbacksessie met externe belanghebbenden en redactie van het “National Diagnostic Report” voor het Ministerie van Gezondheid
 • Coaching en begeleiding van de analyse en verwerking van de resultaten van de institutionele en organisatorische zelf-evaluaties en redactie van het “National Diagnostic Report” voor het Ministerie van Openbare Werken
 • Redactie van het Geïntegreerd Rapport van de 1e fase van de “National Diagnostic Assessment for Institutional Strengthening”, inclusief een samenhangend geheel van aanbevelingen voor institutionele en organisatorische ontwikkeling van de overheid van Timor-Leste.

Haalbaarheidsstudie integratie financieel en administratief beheer van projecten voor het Ministerie van Landbouw, Natuurlijke bronnen en Rurale Ontwikkeling in Haïti. Opdracht voor het IDB – Inter-American Development Bank; Augustus 2014.

Haalbaarheidsstudie voor een geleidelijke integratie van financieel en administratief beheer van internationaal gefinancierde projecten beheerd door het Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) in Haïti : 

 • Snelle doorlichting van de financiële en administratieve beheer-unit van 5 projecten; 
 • Concretisering van de visie en ambities voor de samenvoeging van het financieel en administratief beheer van de projecten beheerd door het Ministerie (MARNDR);
 • Uitwerken scenario’s en implementatiestappen (ontwikkelingstraject) voor de integratie van het financiële en administratieve beheer van projecten in één enkele unit, ter ondersteuning van alle (extern gefinancierde) projecten.

Opdracht uitgevoerd in samenwerking met het bureau I&D.

Begeleiding realisatie van het “Corporate Governance Country Action Plan for Malawi” in opdracht van het Global Corporate Governance Forum (GCGF) – IFC – World Bank. (3 consultants; 20 terrein missies naar Malawi en continue ondersteuning via email en Skype; september 2009 – juni 2011)

Deze opdracht omvatte o.a.:

 • herziening / redactie van de Code of Corporate Governance (CG) – de Malawi Code II; 
 • begeleiding redactie van vier “Corporate Governance Sector Guidelines” voor: (a) beursgenoteerde bedrijven, (b) parastatale organisaties / overheidsbedrijven, (c) KMO’s en micro-ondernemingen, (d) Coöperatieven, professionele verenigingen en ledenorganisaties en (e) internationaal verbonden organisaties; 
 • ontwerp en introductie van concepten en tools voor evaluaties van Raden van Bestuur (“Board Evaluations”); 
 • institutionele ontwikkeling / uitbouw van het “Institute of Directors Malawi” en van het ‘IOD team of corporate governance trainers’ ; 
 • ontwikkeling van een CG trainingscurriculum op maat van Malawi en ondersteuning Training of Trainers; 
 • verzorgen van training veranderingsmanagement (o.a. voor de Nationale Bank van Malawi);
 • globale monitoring van en ondersteuning voor de uitvoering van het “Corporate Governance Country Action Plan for Malawi”.

Patrick Stoop was de teamleader van een team van 3 experten van Stoop Consulting, in samenwerking met een expert van het Forum (GCGF) en de partners in Malawi.

Methodologische en technische ondersteuning voor de “2007 Civil Service Census” voor de regering van Mongolië. World Bank financiering. (2007-2008)

Patrick Stoop was belast met de methodologische advisering en ondersteuning voor en coaching van een volledige census van overheidsorganisaties en overheidspersoneel in Mongolië. Deze opdracht omvatte de volgende elementen:

 • Ontwikkeling van de volledige methodologie voor ‘Civil Service Census’ en aanpak voor het verzamelen en controleren van basisinformatie omtrent overheidsorganisaties en basis personeelsgegevens van al het overheidspersoneel.
 • Uitwerken formulieren en richtlijnen voor het voeren van de interviews; inclusief het gebruik van een aanvullende vragenlijst betreffende aspecten van het personeelsbeleid, Human Capital Development en hervormingen in de publieke sector. 
 • Ontwikkeling opleidingsmateriaal en operationele handleidingen voor de ‘Civil Service Census enumerators’ en opleiding / coaching nationale consulenten in hun rol als trainers. 
 • Analyse van de census resultaten & uitschrijven eindrapport (originele Engelse versie).
 • Advies betreffende het creëren van een minimaal HR informatiesysteem (overgangsfase tot de opstart van een volwaardig HRMIS) en over het creëren van continue interne controle systemen en procedures voor systematisch actualiseren van de gegevens.

Deze opdracht werd uitgevoerd in samenwerking met Glocoms inc. (USA) en omvatte 4 terreinmissies en in totaal 18 werkweken tussen mei 2007 en februari 2008.

Formulering (ontwerp) van een “Civil Service Reform Program” voor Bangladesh - Regering Bangladesh / UNDP Bangladesh. (2007)

Als lid van een vijfkoppig internationaal team, gecoördineerd door het United Nations Development Program, heeft Patrick Stoop geparticipeerd in de analyse van sterkten en zwakten van de bestaande situatie binnen de publieke administratie (het openbaar ambt) van Bangladesh en de uitwerking van een voorstel voor een nieuw “Civil Service Reform Program for Bangladesh”.

Het rapport stelt interventiestrategieën voor met betrekking tot: veranderingsmanagement, personeelsbeleid- en ontwikkeling, prestatiebeheer van overheidsorganisaties en competentieversterking en transformatie van sleutel HR-instituten binnen het systeem van publieke administratie van Bangladesh.

Advies en technische ondersteuning in behoorlijk bestuur, decentralisatie, hervorming van de publieke sector en provinciale en gemeentelijke ontwikkeling voor de Regering van Laos (vnl. ‘Public Administration and Civil Service Authority of Lao PDR’) en voor UNDP Laos. (ongeveer 12 terrein missies en backstopping via email in de periode 2002-2006).

 • Evaluatie van eerste pilootprocessen in en uitwerken aangepaste strategieën en aanpak voor het groeperen van dorpen. (2006)
 • Uitwerken van een methodologie voor functionele en organisatorische analyse van overheidsorganisaties; met pilootanalyse voor het bureau van de gouverneur van de Provincie Khammouane”. (2006)
 • Monitoring en coaching voor de implementatie van het “Governance Reform and Livelihoods Support Program” (GPARLSP) for “Khammouane Province – Laos.  (gezamenlijke opdracht voor UNDP / World Bank – 2005-2006).
 • Voorbereiding / coaching van een “Zelfevaluatie behoorlijk bestuur” voor de Provincie Khammouane. (2005)
 • Uitwerken van een “Actieplan voor de Voorbereidende Fase van GPARLSP” - Governance Reform and Livelihoods Support Program for Khammouane Province. (2005) 
 • Teamverantwoordelijke voor de formulering (het uitwerken van een programmadocument) voor GPARLSP-Khammouane: een 5 jaar programma voor geïntegreerde ontwikkeling van de provincie Khammouane; met een luik behoorlijk bestuur van de provinciale overheid, een luik verbetering levensomstandigheden en een luik economische ontwikkeling en stimulering bedrijfsleven. (2005)
 • Diverse opdrachten voor het door de UNDP gefinancierd GPAR (Governance and Public Administrative Reform) Project in Lao PDR – studie, advies en workshops betreffende: decentralisatie, interbestuurlijke fiscale en financieringsverhoudingen, oprichting gemeenten, wetgeving met betrekking tot lokale administratie. (2003-2004) 
 • Formulering provinciale GPAR-pilootprojecten (Provincial Governance and Public Administrative Reform) in Saravan en andere provincies, enz. (2003-2004) 
 • Evaluatie van lopende decentralisatieprocessen en uitwerken van een visie, model en strategisch plan voor toekomstige decentralisering in het overheidssysteem van Lao PDR”. (2002)

Advisering en coaching voor Modernisering Financieel Management / Beleid, Beheer en Organisatieontwikkeling en begeleiding Public Controllers voor het Eilandgebied Curaçao; via UNDP - gemiddeld 8 zendingen per jaar en continue ondersteuning via email voor de UNDP projecten MFM I, II en III. (1993 – 2001)

 • Adviseur ontwikkeling van een geïntegreerde beleids- en budgetcyclus en van de bijbehorende beleids- en beheersinstrumenten voor het eilandgebied Curaçao; 
 • Coördinator en docent / coach praktijkopdrachten in een master opleiding “public controller” in samenwerking met de Universiteit van de Nederlandse Antillen; 
 • Coördinator en docent in een interne opleiding “assistant public controller”
 • Adviseur / trainer / coach voor introductie van: “prestatiesturing”, “dienstplannen”, “productbegroting”, “beheerscontrole”, “administra­tieve organisatie / interne controle”, enz.;
 • Adviseur / coach voor de ontwikkeling van een nieuwe comptabiliteitswetgeving, nieuw rekeningplan en concept voor managementaccounting
 • Advisering / kwaliteitscontrole jaarlijkse beleidsplanning en budgettering van alle sectoren; 
 • Advisering introductie concepten behoorlijk bestuur en interne controlesystemen; 
 • Systematische coördinatie met de externe adviseur voor het financieel informatiesysteem
 • Coaching van operationele audits in 8 departementen; 
 • Allocatie van personeelskosten in een management accounting; 
 • Analyse van personeelsbehoeften en uitwerken functiebeschrijvingen; 
 • “Externe coach” van “interne coaches” veranderingsprocessen binnen de overheid van het Eilandgebied Curaçao.

end faq