Opdrachten voor lokale overheden in België

Begeleiding organisatieontwikkeling gemeente St-Pieters Woluwe - Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (maart 2010 – april 2013)

Als temleider voor een team van een 6-tal consultants / coaches binnen een opdracht in consortium met BDO public sector en andere partners, was Patrick Stoop verantwoordelijke voor deze consulting en coaching opdracht bij de gemeente St-Pieters Woluwe, een van de 19 gemeenten van het Brussels hoofdstedelijk gewest.

Deze opdracht omvatte o.a.:

 • Een initiële sterkte-zwakte analyse (SWOT);
 • Visie- en missieformulering;
 • Kerntaken-analyse en uitwerken van een gemeentelijke productencatalogus;
 • Analyse personeelsinzet per kerntaak / product;
 • Ontwerpen van een nieuwe organisatiestructuur;
 • Coaching van het veranderingsmanagement;
 • Expliciteren doelstellingen en introductie boordtabellen met performantie-indicatoren per doelstelling en per departement;
 • Introductie van beheer bedrijfsprocessen (BPM) en begeleiding van het optimaliseren van de bedrijfsprocessen van de gemeente;
 • Coaching samenstelling en werking management team;
 • Traject ontwikkeling leiderschap en beheerscapaciteit (18 maanden);
 • Personeelsbehoeftenplan, functiebeschrijvingen en opleidingsplan per departement.

Expertadvies omtrent rolverdeling en verantwoordelijkheden voor beheerscontrole, in opdracht van de Stad Gent. (februari – april 2011)

Als gastspreker en lid van het panel, bijdragen aan seminars / opleidingen omtrent de synergie tussen de politieke bestuurders en de gemeentelijke administratie / het ambtelijk management; in opdracht van de Vereniging van Waalse Steden en Gemeenten. (februari - maart 2010)

Begeleiding bij het herontwerpen en reorganiseren van de buitenschoolse kinderopvang in de Stad Mortsel. (2009 - 2010)

Fungeren als projectleider voor de externe begeleiding bij het herontwerpen en reorganiseren van de buitenschoolse kinderopvang in de Stad Mortsel. De opdracht omvat het begeleiden van de stad bij: een initiële SWOT-analyse, een behoefteonderzoek, het formuleren van beleidsopties / scenario’s, overleg met alle belanghebbenden, detailontwerp van het nieuwe systeem, uitwerking van een stappenplan voor de transitie en begeleiden van de implementatie.

Begeleiding veranderingsmanagement van de financiële organisatie van de Stad Brugge. (2009)

De opdracht omvatte: bevraging stakeholders, swot-analyse met kwaliteitsbeoordeling, advisering nieuw organisatieontwerp, identificatie succes- en faalfactoren en succesindicatoren, coaching veranderingsmanagement.

Studie, uitwerken van een model en verzorgen opleidingen omtrent de rolverdeling tussen secretaris, financieel beheerder en andere actoren in de lokale besturen; in opdracht van de Vlaamse Federatie van Gemeentesecretarissen - VFG. (februari - maart 2008)

Expertadvies Interne ControleStad Leuven (januari 2008).

Coachen van de Strategische planning / Beleidsplan voor de Gemeente Willebroek (2007).

Coachen van de Strategische planning / Beleidsplan en van een Nieuwe Organisatiestructuur / de organisatieontwikkeling voor de Gemeente Mol (2006-2007)

Beperkte Operationele Audit van de Sociale Dienst van het OCMW-Wijnegem. (april – mei 2007)

Visievorming en studiedagen betreffende financiële beheersconcepten, beheerscontrole, interne controle en audit in de Vlaamse lokale besturen ; in opdracht van de Vereniging Lokale Ontvangers - vzw VLO. (2003, 2004 en 2008)

Advisering en ontwerp personeelsbehoeftenplan en personeelsevaluatiesysteem voor de Gemeente Olen (april - juni 2003) en coaching / follow-up implementatie (2005).

Kwaliteitsmeting en sturen op resultaten en prestaties voor het Rustoord / RVT Immaculata - OCMW-Edegem. (2003-2004)

Audit (organisatorische doorlichting) en begeleiding interne strategiebepaling en veranderingsproces stedelijk Cultuurcentrum (CCL) van de stad Leuven. (oktober 2002 – juni 2003).

Audit en begeleiding organisatieontwikkeling gemeenteadministratie voor de Gemeente Olen. (november 2002 – juni 2003)

Begeleiding herstructurering toeristische diensten en vzw's en begeleiding creatie van een afdeling 'Samenleving en Economie' voor de gemeente Houthalen-Helchteren. (2002-2003)

Feedback op en coaching van het stedelijk cultuurbeleidsplan en het beleidsplan culturele centra (mei - juni 2002) en coaching bij de ontwikkeling jaarlijkse actieplannen cultuurcentra voor de Stad Antwerpen. (november - december 2002)

Coaching en opleiding omtrent beheerscontracten stedelijke vzw's en omtrent kerntakendebat en resultaat- en outputsturing voor de stedelijke administratie van de Stad Kortrijk. (september 2002)

Coaching omtrent methodologie bibliotheekbeleidsplan; opdracht voor het VCOB - Vlaams Centrum voor Openbare bibliotheken. (2001-2002)

Training en coaching strategische beleidsplanning en kerntakendiscussie voor de Stad Ronse. (2001-2002)

Training en coaching omtrent resultaatsturen, budgettaire enveloppen en kerntakenanalyse: training en begeleiding voor de Gemeente Willebroek. (2001-2002)

Training en coaching van het gemeentelijk beleidsplan voor de Gemeente Houthalen-Helchteren. (2001-2002).

Coaching van een reeks NOB-forums (Nieuwe OCMW Boekhouding / Budgetsystemen / Beleid en Beheer / Interne controle en Audit) in opdracht van de VVSG en de Vlaamse Gemeenschap (2001).

Redactie pocket en verzorgen workshops omtrent gemeentelijke beleidsplanning; in opdracht van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten - VVSG. (mei – juni 2001)

Training en coaching omtrent planning, budgettering en budgethouderschap binnen een resultaatgerichte beleids- en beheerscyclus voor de Stad Lier. (april 2001 – juli 2002)

Organisatieadvies en veranderingsproces voor het OCMW-Edegem. (2001-2002)

Training en coaching betreffende het integraal sturen op resultaten en prestaties voor het OCMW-Edegem. (2001-2002)

Begeleiding organisatieontwikkeling van de Gemeente Edegem (2001).

Training resultaatsturen binnen een beleids- en budgetcyclus  voor de gemeente en het OCMW Edegem. (januari – februari 2001)

Opleiding “strategische en resultaatgerichte planning in een beleids- en begrotingscyclus”; in optracht van het Vormingscentrum voor OCMW’s – VVSG. (2000)

Operationele audit en managementadvies voor het OCMW Grimbergen. (2000-2001)

Operationele audit van het OCMW Lummen. (2000)

Uitwerken nieuw organisatieconcept voor KINA – Publiekrechtelijke vereniging van OCMW’s van het arrondissement Antwerpen. (1999-2000)

Begeleiding bij het uitwerken / presenteren van een visie en nieuw organisatieconcept; inclusief van budget en alternatieven voor de kostendoorberekening voor bovenlokale samenwerking en professionele ondersteuning aangesloten OCMW’s.

Audit / Organisatorische doorlichting en begeleiding technische diensten van het OCMW Gent. (1998 – 1999)

Training veranderingsprocessen voor managers lokale besturen in opdracht van WIVO / Provincie West Vlaanderen. (april 1995 en januari / februari 1997)

end faq