Hervorming van publieke administraties en decentralisatie
  • Hervorming van publieke administraties
  • Kerntaakanalyse / optimalisering toewijzing van overheidsfuncties en bijbehorende financiering naar bestuurslagen en/of sectorale overheidsorganisaties
  • Evaluatie / ontwerp decentralisatiebeleid en begeleiding decentralisatieprocessen
  • Contractmanagement, verzelfstandiging, beheerscontracten en mandaten