Financieel beheer & publieke financiën
  • Doorlichting / optimalisering financieel beheer en/of financieel administratieve bedrijfsprocessen
  • Prestatiebudget, “zero base budgeting”, “value for money”, budgethouderschap en enveloppenbudgettering
  • Modernisering financieel beheer
  • Ontwikkeling management accounting in de publieke sector
  • Expertadvies overheidsfinanciën