De beleids- en beheerscyclus
  • Beleidsbepaling, beleidsplan, strategische planning, meerjarenplan
  • Sectorbeleid
  • Bepaling en formulering van strategische en operationele doelstellingen
  • Ondernemingsplan / jaarplan
  • Output- en resultaatsturing, ontwikkeling kengetallen, indicatoren, prestatiemeting, boordtabellen, “balanced scorecard”, beheersinstrumenten en managementrapportage
  • Klantgerichtheid, kwaliteitsstandaarden en kwaliteitswerking
  • Vertaling beleid / strategie in operationele planning en budgettering
  • Integrale resultaatgerichte beleids-, budget- en beheercyclus
  • Beleidsevaluatie