Behoorlijk bestuur, organisatiebeheersing & beheer bedrijfsprocessen
  • Integrale Organisatiebeheersing
  • Administratieve organisatie en interne controlesystemen
  • Risicobeheer
  • Corruptiebestrijding
  • Beheerscontrole
  • ‘Business Process Management’ – BPM: analyse, optimalisering en documentatie van bedrijfsprocessen
  • Analyse van het ‘governance’-systeem op organisatie- en/of sectorniveau
  • Ontwerp / bevordering / implementatie van concepten / standaarden van behoorlijk bestuur (codes / corporate governance guidelines)
  • Planning & Rapporteringsystemen – Rekenschap en verantwoording afleggen
  • Ontwerpen / optimaliseren van partnerschappen