Audits en evaluaties
  • Operationele audit: globale organisatiedoorlichtingen en gerichte analyse van (specifieke) organisatieproblemen
  • Externe audits van periodieke resultaat- en/of prestatieverantwoording en/of van de betrouwbaarheid van de onderliggende systemen van verantwoording en rapportering
  • Evaluaties (tussentijdse en finale evaluaties) van projecten en programma’s in het kader van internationale samenwerking
  • Advisering omtrent het concipiëren van en/of strategisch plannen van interne of externe audit (voornamelijk in de publieke sector)
  • Begeleiding bij (zelf)evaluaties van managementteams en bij (zelf)evaluaties van raden van bestuur
  • “Value for money” (audit)
  • Evaluaties vanuit een “corporate governance” perspectief
  • Organisatorische evaluaties van financieel beheer, overheidsopdrachten en behoorlijk bestuur van overheidsorganisaties
  • Beleidsevaluaties