Over Ons

“Stoop Consulting bvba” is een in 2007 opgericht consulting bureau dat de eerder in 1996 gestarte consulting activiteiten van “Stoop Consult bvba” verderzet. Wij bieden een zeer lange en brede ervaring in behoorlijk bestuur, management en ontwikkeling. Wij werken vooral voor de ‘publieke sector’ (zowel federale, regionale, provinciale en lokale overheden als overheidsbedrijven) en voor de ‘social profit’ sector. In combinatie met veel Belgische opdrachten hebben wij eveneens een zeer ruime internationale ervaring, met opdrachten in meer dan 20 landen.

De advisering, coaching, expertise, evaluatie en/of audit gerealiseerd door Stoop Consulting worden sterk geapprecieerd; dit blijkt zowel uit de tevredenheid van klanten en belanghebbenden als uit vervolgopdrachten en samenwerkingen die over meerdere jaren worden verder gezet.

Wij werken vanuit een actief netwerk van partners (organisaties en individuele experten) die ons ondersteunen in functie van de aard van de opdracht of het betrokken land. Zo realiseert Stoop Consulting met succes uitdagende en omvangrijke opdrachten, met een variërende inzet van 1 à 15 (internationale en nationale) consultants. Over het algemeen neemt Patrick Stoop, verantwoordelijke van Stoop Consulting, zelf de leiding van de opdracht of verzorgt hij de kwaliteitscontrole.

Samen met zijn partners, engageert Stoop Consulting zich voor een professionele, kwalitatieve en dynamische uitvoering van de toevertrouwde opdrachten. Hierbij combineren wij kritische reflectie en professionele externe inbreng met respectvolle ondersteuning en capaciteitsversterking van de betrokkenen individuen, teams en organisaties.

Internationaal werken wij vooral via multilaterale ontwikkelingssamenwerking (Verenigde Naties, Wereldbank, …) en bilaterale ontwikkelingssamenwerking (BTC, VAIS, SDC, …) maar af en toe ook via NGO’s.

Met succes realiseerden wij opdrachten in de volgende werelddelen en landen:

  • Europa: België en Nederland
  • Afrika : Marokko, Uganda, Tanzania, Malawi, Burundi, Zuid-Afrika, Mozambique, Rwanda, DR Congo, Benin, Zambia, Zimbabwe, Kenia, Mali en Guinee
  • Azië : Timor-Leste, Vietnam, Laos, Mongolië, Cambodia en Bangladesh
  • Latijns Amerika / Caraïben: Haïti, Suriname, Curaçao, Bonaire, Guatemala en Ecuador
  • Midden Oosten: Palestina